საქართველო ღვინის სამშობლოა!
ღვინის ისტორია საქართველოდან იწყება!
საქართველოში არსებობს 525+ ზე მეტი ყურძნის ჯიში!
ქვევრში ღვინის კეთების უნიკალურ ტრადიციას 8000 წელზე დიდი ხნის ისტორია აქვს!