საქართველო ღვინის სამშობლოა!
ღვინის ისტორია საქართველოდან იწყება!
საქართველოში არსებობს 525+ ზე მეტი ყურძნის ჯიში!
ქვევრში ღვინის კეთების უნიკალურ ტრადიციას 8000 წელზე დიდი ხნის ისტორია აქვს!


Rostomaant Marani in Los Angeles Times
"They are the production basins of Rostomaant Marani, his small family wine business, one of thousands of family wineries that do the Georgian countryside.“ link
8.09.2018

Top 10 wine you must try
"Rostomaant Marani Rkatsiteli Qvevri 2017 was choosen in Top 10 wines at AllWine.ge“ link
17.01.2018